Thermografie en lekdetectie bij vloerverwarming in FrieslandThermografie vloerverwarming

Wil je verbouwen, maar is het niet bekend waar de leidingen van de vloerverwarming lopen? Neem dan contact op met Thermografie Friesland. Met gebruik van thermografie kunnen wij de verwarmingsleidingen en eventuele lekkages precies lokaliseren lokaliseren. Vervolgens tekenen wij het patroon van deze leidingen uit op de vloer, zodat je zonder risico op schade in de vloer kunt breken, boren of zagen.

Lekdetectie vloerverwarming

Een lekkage in je vloerverwarmingssysteem is met het blote oog niet, of nauwelijks op te sporen. Een duidelijke aanwijzing dat er een lek in het systeem te vinden is wanneer er drukverlies optreedt. Hoe groter het drukverlies, hoe groter de lekkage. Wanneer je vermoed dat je verwarming lekt is het zaak om dit snel op te laten sporen om kostbare gevolgschade te voorkomen.

Lekkage opsporen met thermografie

Met gebruik van thermografie kan Energiekeurplus een lekkage in de vloerverwarming opsporen. Een lekkage in een leiding geeft een duidelijk herkenbaar warmtebeeld in de vorm van een uitwaaierende vlek, die met een warmtebeeldcamera waar te nemen is. Thermografie maakt het hierdoor vaak mogelijk om een plaatselijke reparatie aan uit te voeren zonder dat de hele vloer opengebroken hoeft te worden.

Thermografie voorkomt kosten

Door het gebruik van thermografie en akoestische lekdetectie bij een lekkage kunnen vaak hoge kosten van reparaties en vervolgschade voorkomen worden. Wanneer de verzekeringmaatschappij de kosten van de reparatie van je vloerverwarming op zich neemt worden ook de kosten van het onderzoek met thermografie in vergoed.

Energiekeurplus

Energiekeurplus is jouw partner in energiebesparing, energieadvies, slagregentesten, blowerdoortest & thermografie – ITC Level 3 gecertificeerd. Wij werken op afspraak in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe. Voor het opsporen van een lekkage in een vloerverwarming maken wij graag een offerte op maat.