Thermografie inspectie De Meet BellingwoldeThermografie “De Meet” Bellingwolde

Bij Multifunctioneel centrum “De Meet” aan het Dorpsplein in Bellingwolde, in de gemeente Bellingwedde, voerde Energiekeurplus in opdracht van VM-Consultancy een thermografie inspectie uit om de mogelijkheden voor energiebesparing in kaart te brengen in het kader van een uitgebreid duurzaamheidsonderzoek.

Thermografie toont warmteverlies in Bellingwolde

“De Meet” in Bellingwolde is een multifunctioneel zalencentrum dat onder meer een sporthal, een partycentrum een een bibliotheek omvat. Tijdens de thermografie inspectie bleek dat er bij de schil van het gebouw aanzienlijke vochtproblemen spelen. Daarnaast werden er ook kieren en luchtlekken aangetroffen, die een negatieve invloed op het energieverbruik van het gebouw hebben. Door de isolatie en de kierdichting te verbeteren en de aangetroffen vochtproblemen te verhelpen is hier alleen al een aanzienlijke energiebesparing te behalen! Aanvullend onderzoek naar de installaties moet leiden tot een integraal plan van aanpak met betrekking tot de verduurzaming van het multifunctioneel centrum “De Meet” in Bellingwolde.

Energiekeurplus

Energiekeurplus is een onafhankelijk energieadviesbureau voor de particuliere- en zakelijke markt. Wij zijn de partner van woning- en gebouweigenaren en overheden in energiebesparing, blowerdoor & thermografie. Energiekeurplus werkt in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe.