Blowerdoortest bij een serie nieuwbouw woningen in Noordwolde in de provincie Friesland

Blowerdoor

Laat ook een luchtdichtheidstest uitvoeren door de expert in thermografie en blowerdoor

Home » Blowerdoor

Blowerdoor

De luchtdichtheid van de schil van een gebouw bepaalt in hoge mate het warmteverlies dat in een gebouw plaatsvindt. Om deze reden en vanwege het grote effect op het comfort worden er steeds hogere eisen aan de luchtdichtheid van gebouwen worden gesteld. Energiekeurplus heeft zich gespecialiseerd in luchtdichtheidsmetingen en het test van de waterdichtheid van gebouwen in Groningen, Friesland en Drenthe met behulp van de blowerdoor.

Luchtdichtheidstest met Blowerdoor

Wij voeren een luchtdichtheidstest uit met een zogenaamde blowerdoor. Een blowerdoor is een grote gekallibreerde ventilator die we tijdelijk in een deuropening plaatsen. Tijdens een luchtdichtheidstest meet de drukmeter van de blowerdoor het verlies door luchtlekken in de gebouwschil zeer nauwkeurig.

Hoe werkt een luchtdichtheidsmeting met Blowerdoor?

Vóór de luchtdichtheidsmeting, of QV10 meting worden alle ramen, buitendeuren en ventilatie openingen dicht- en alle binnendeuren juist opengezet. Wanneer we deze voorbereidingen hebben getroffen zetten wij onze blowerdoor in werking. Een blowerdoor meet de hoeveelheid lucht die per tijdseenheid en bij een vastgestelde druk door de gebouwschil lekt. De luchtdichtheidstest wordt zowel in onderdruk als overdruk uitgevoerd om tot een zo nauwkeurig mogelijke luchtdichtheidsmeting te komen.

Blowerdoor, thermografie en rookproef

Luchtlekken in de schil van een gebouw kunnen leiden tot veel problemen zoals onder meer; een hoog energieverbruik, tochtklachten, waterlekkages, vochtproblemen, geluid- en stankoverlast. Maar ook tot vochtproblemen en aantasting van de gebouwconstructie, zelfs tot brandgevaar!

Het is daarom belangrijk om luchtlekken op te sporen en af te dichten. Het afdichten van luchtlekken leidt bovendien tot een aanzienlijke energiebesparing van 20 tot wel 40%, maar het heeft ook nog eens een positief effect op het woon- of werkcomfort. En dat tegen aanzienlijk lagere kosten dan een investering in installatietechnische verbeteringen om het comfort te verhogen.

Om naden en kieren op te sporen en te beoordelen maken wij gebruik van drukverschilmetingen, thermografie en een rookproef met kunstmatige rook. Door de uitkomsten hiervan naast elkaar te leggen kunnen wij niet alleen vast stellen waar luchtlekken te vinden zijn maar hoe ook ernstig zij zijn.

Luchtdichtheidstest nieuwbouw

Bij nieuwbouw of renovatie is het aan te raden om voor de afbouwfase een luchtdichtheidstest te laten uitvoeren. Zo kunnen eventuele luchtlekken tijdens de afwerkingsfase tegen lage kosten worden verholpen. Vervolgens kan een tweede blowerdoortest uitgevoerd worden die aantoont dat het gebouw voldoet aan de gestelde doelstellingen. Zo worden kostbare problemen na oplevering voorkomen en worden een goede luchtdichtheid en energiezuinigheid gegarandeerd.

Een goede luchtdichtheid van gebouwen voorkomt:

  • Tocht
  • Condensatie
  • Schimmelvorming
  • Stankoverlast
  • Waterlekkages
  • Aantasting van de gebouwconstructie
  • Geluidsoverlast
  • Hoge energierekening
  • Brandgevaar

De kosten voor een luchtdichtheidstest van een woonhuis bedragen vanaf €495. De kosten van een luchtdichtheidsmeting van overige gebouwen zijn afhankelijk van de inhoud van het gebouw. Wij geven hiervoor graag een een offerte op maat!